Välkommen till våra hemsidor!

Om oss

Guangxi Cooler Refrigeration Equipment Co., Ltd. är en tillverkningsfabrik specialiserad på produktion av semi-hermetiska kylkompressorer.För närvarande är dess huvudprodukter indelade i C, L, 2S, 3S, 4S, 6S, 6SU kompressorer.Produkterna används i stor utsträckning inom kommersiell, service- och livsmedelsindustri samt kemi- och turism.

Ny anlände

NYHETER

Scroll Compressor Units VS  screw Compressor Units VS piston Compressor Units
Scrollkompressorenheter Princip: Rullningslinjeformen på den rörliga plattan och den statiska plattan är densamma, men fasskillnaden är 180∘ för att bilda en serie slutna utrymmen;den statiska plattan rör sig inte, och den rörliga plattan kretsar runt mitten av den fasta plattan med excentriciteten som ...
Cold storage operation and maintenance experience sharing
Förberedelser före start Innan uppstart, kontrollera om enhetens ventiler är i normalt startläge, kontrollera om kylvattenkällan är tillräcklig och ställ in temperaturen enligt kraven efter att strömmen slagits på.Kylförrådets kylsystem är i allmänhet automatiskt...